Available courses

วิชาวิทยาศาสตร์ 2

วิชาวิทยาศาสตร์ 2

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Course

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อวรรณคดี

ภาษาอังกฤษเพื่อวรรณคดี

Course

คอมพิวเตอร์ 2

คอมพิวเตอร์ 2

Course


Site announcements

Picture of Somjai Jansooksri
ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเลิิร์นนิ่งโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
by Somjai Jansooksri - Wednesday, September 19, 2018, 10:45 PM