รายวิชาที่มีอยู่

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.4

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.4

วิชาออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Course

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.2

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.2

วิชาออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Course

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.1

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.1

วิชาออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Course

เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Course

วิชาวิทยาศาสตร์ 1

วิชาวิทยาศาสตร์ 1

Course

วิชาวิทยาศาสตร์ 2

วิชาวิทยาศาสตร์ 2

Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1
Course

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อวรรณคดี

ภาษาอังกฤษเพื่อวรรณคดี

Course

คอมพิวเตอร์ 2

คอมพิวเตอร์ 2

Course


Site announcements

รูปภาพของSomjai Jansooksri
ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเลิิร์นนิ่งโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
โดย Somjai Jansooksri - Wednesday, 19 September 2018, 10:45PM